Polish saying about love

‘Miłość jest jak wiatr. Nie można jej zobaczyć, ale można ją poczuć.’

Love is like the wind, you can’t see it, but you can feel it.